Přehled tržeb

Generuje přehled tržeb za zvolené období. Lze vygenerovat buď aktuální den nebo sestavu za období, které určíte.

Vysvětlení jednotlivých pojmů:

NÁZEV POLOŽKY – název prodané položky z ceníku
TRŽBA – počet kusů krát jednotková cena s DPH
MNOŽSTVÍ – počet prodaných kusů
% – sazba DPH, ve které bylo zboží prodáno
DPH – daň z přidané hodnoty od prodaného zboží

Was this page helpful?