Adresář

Seznam obchodních kontaktů je vždy důležitý. V tomto případě se využívá pro příjem na sklad. Dodatečně z něj lze vyčíst kontakt na daného dodavatele, který máte online k dispozici na Centrále.

Nový dodavatel

Postup:

  1. Přejděte do záložky ADRESÁŘ
  2. Stiskněte tlačítko NOVÝ
  3. Vyplňte informace o dodavateli
  4. Stiskněte PŘIDAT

Úprava dodavatele

Postup:

  1. Přejděte do záložky ADRESÁŘ
  2. Vyberte dodavatele ze seznamu
  3. Upravte požadované informace
  4. Stiskněte ULOŽIT
Was this page helpful?