Obratovka

  • Obratová soupiska

Vysvětlení jednotlivých pojmů:

ČÍSLO KARTY – číslo dané položky
NÁZEV – název položky
MJ – měrná jednotka, například litr, ks, noc
NC(posl.) – průměrná nákupní cena
POČ. STAV – počáteční stav na skladě v měrných jednotkách
POČ. STAV KČ – počáteční stav k výchozímu datu v Kč
PŘÍJEM – celkový počet v měrných jednotkách od výchozího ke koncovému datu
PŘÍJEM KČ – příjem v Kč od výchozího ke koncovému datu
VÝDEJ – celkový výdej v měrných jednotkách od výchozího ke koncovému datu
VÝDEJ KČ – výdej v Kč od výchozího ke koncovému datu
ZŮSTATEK – POČ. STAV + PRIJEM -VYDEJ v MJ
ZŮSTATEK KČ – POČ. STAV KČ – PRIJEM KČ – VYDEJ KČ v Kč

Was this page helpful?