Nová vážená položka


Vytvoření vážené položky na Centrále

  • Přejděte na POLOŽKY
  • Klikněte na NOVÁ
  • Vyberte PROVOZOVNU


U váženého zboží neopisujeme čárový kód z balení, ale používáme číslo z vlastní číselné řady tato řada musí vždy začínat celým číslem nikdy ne nulou a nesmí dojít k duplicitě těchto čísel.


U váženého zboží jsou položky ČÁROVÝ KÓD a PLU identické to znamená že pokud Niva má čárový kód 10065 pak PLU bude rovno. Pokud bude číslo kratší a nebude začínat 1 systém vyhodnotí chybně a nedojde ke správnému vytvoření váženého EANU na váhopokladně Mettler v automatickém režimu.


Musí být zaškrtnuto VÁŽENÉ. Pokud toto zboží chceme prodávat v samoobslužném módu je nutné zaškrtnout SAMOOBSLUŽNÉ VE VÁŽENÉM REŽIMU (např. Paprika, banán, brambory)

Was this page helpful?