Seznam skladových karet

Struktura obrazovek je u seznamů totožná.

V horní části jsou obsažena čtyři tlačítka Vložit (po kliknutí vkládáte novou kartu), Upravit (v tabulce uprostřed vyberete řádek a po kliknutí upravit, řádek upravujete), Smazat (v tabulce uprostřed vyberete řádek a po kliknutí smazat se řádek smaže) a textové pole, které filtruje záznamy, podle textu v něm napsaném.

V prostřední části je obsažena tabulka seznamu skladových karet

Ve spodní části je čtveřice tlačítek, které slouží k pohybu mezi stránkami

Was this page helpful?