Volba databáze – lokální databáze

Po kliknutí na najít zadáte cestu k příslušné databázi.

Výběr databáze skladů

  1. Přejděte do NASTAVENÍ-DATABÁZE-DATABÁZE SKLADŮ
  2. Stiskněte tlačítko NAJÍT a vyberte umístění databáze od programu iZásoba
  3. Stiskněte ULOŽIT

Výběr databáze ANetCa

  1. Přejděte do NASTAVENÍ-DATABÁZE-DATABÁZE ANETCA
  2. Stiskněte tlačítko NAJÍT a vyberte umístení databáze od programu ANetCa
  3. Stiskněte ULOŽIT
Was this page helpful?