Menu

V každém okně aplikace je na horní liště zobrazené „MENU“, pomocí kterého se lze pohybovat po aplikaci. Jednotlivá „MENU“ se dají rozkliknout.

Was this page helpful?