Menu

V každém okně aplikace je na horní liště zobrazené “MENU”, pomocí kterého se lze pohybovat po aplikaci. Jednotlivá “MENU” se dají rozkliknout.

Was this page helpful?