Nová receptura

Receptura je zjednodušeně řečeno odpis více položek ze skladu na základě jedné prodané. Například dárkový koš.

  1. Přejděte do záložky „RECEPTURY“
  2. Stiskněte tlačítko „VLOŽIT“
  3. Přejděte do karty „INFORMACE“ a zadejte číslo skladové karty, na kterou se bude vázat více položek pro odpis. Tzv. Receptura
  4. Zadejte název receptury, druh zboží(skupinu), případně čárový kód
  5. Přejděte do záložky „INGREDIENCE“ a stiskněte tlačítko „VLOŽIT“
  6. Vyberte kartu zboží, které bude receptura obsahovat
  7. Do koeficientu vyplňte hodnotu odpisu. Jedná se o číslo na základě odepisovaného množství
  8. Stiskněte vložit
  9. Body 5-8 opakujte dokud nebudou na receptuře všechny položky, které obsahuje.
  10. Stiskněte „ULOŽIT“
Receptury seznam
Nová receptura
Receptura – vložení složeniny
Was this page helpful?