Skladové karty inventura

V okně vybereme kartu a časové rozmezí v kterém se nám mají pohyby ukázat.

Po stisknutí na tlačítko vygenerovat se nám zobrazí report podobný tomuto.

Was this page helpful?