EET.txt

Vzor eet.txt

true

2000

./EET_CA1_Playground-CZ00000019.p12

eet

(prázdný řádek)

Vysvětlení jednotlivých pojmů

TRUE – aktivuje NEPRODUKČNÍ PROSTŘEDÍ

FALSE – aktivuje standardní odesílání do EET

do prvního řádku lze zadat hodnotu TRUE nebo FALSE.

Was this page helpful?