Systémové nastavení

Systém musí mít nastavený desetinný oddělovač čárku “,”

Systém musí být v českém prostředí.

Was this page helpful?