Nastavení firewallu

Pro správnou funkčnost komunikace s EET musí být povolen port 443 na níže uvedené adresy. Pro ověření správného nastavení by měla být adresa dostupná otevřením v prohlížeči. Adresy neodpovídají na ping.

  1. https://pg.eet.cz:443/eet/services/EETServiceSOAP/v3
  2. https://prod.eet.cz:443/eet/services/EETServiceSOAP/v3

Dále musí být pro aktivaci modulu (pouze při prvotním spuštění) povolena komunikace s adresou

  1. http://arrowsys.biz/ (lze ověřit pomocí ping)

Adresy se mohou měnit v závislosti na nových verzích EET rozhraní: aktuální verzi najdete v Technické specifikaci na webu www.etrzby.cz nebo zde http://www.etrzby.cz/cs/technicka-specifikace

Was this page helpful?