Dokumentace

POŽADAVKY

POSTUP AKTIVACE LICENCE

1) Vyplnit licenční údaje v souboru eet-licence.txt

2) Nastavit konfigurační soubor

3) Spustit program a ověřit zda byla licence řádně zaregistrována

PROPOJENÍ S NADSTRAVBOVÝM SW

Po spuštění eet.exe se načtou údaje o evidované tržbě z eetin.txt

paralelně se vytvoří soubor pracuji.txt.

Po ukončení odesílání se soubor pracuji.txt smaže a výsledek bude zapsán do eetout.txt.

V programových prostředích, které neumožnují sledování procesů je možné použít pracuji.txt

pro zjištění zdali proces odesílání již skončil.

INFORMACE PRO PLAYGROUND

 • DIČ odesílatele musí být CZ1212121218 na které je vystaven certifikát 01000003.p12

 • Do Playground lze odesílat pouze pokud je 1. řádek eet.txt nastaven na true

DŮLEŽITÉ

 • Číselné položky musejí být vyplněné i pokud obsahují 0

 • Počet řádků vstupních souborů musí být zachován

LICENCE eet-licence.txt

 1. cislo licence

 2. ICO na ktere je licence registrovana

 3. Číslo Stanice – konstanta 1. Pokud se instalujte na další stanici pod stejným IČ, je zapotřebí číslo zvýšit.

 4. radek pro overeni (nevyplnuje se)

KONFIGURACE eet.txt

 1. debug mode – true = neprodukční prostředí, lze použít pouze certifikáty pro playground, false = produkční prostředí nastavte vždy na false, lze použít pouze ostré certifikáty

 2. timeout MS – minimum 2000, casovy limit pro cekani na odpoved ze serveru EET.

 3. certificate path – systémová cesta k elektronickému certifikátu, ve zkušební verzi je dodáván od MFČR soubor 01000003.p12 s heslem „eet“. Cesta nesmí obsahovat diakritiku, speciální znaky a podtržitko.

 4. certificate password

ODESLÁNÍ TRŽBY HLAVICKA eetin.txt

 1. prvni_zaslani – BOOLEAN, TRUE = prvni zaslani, FALSE = opetovne

 2. overeni – test rezim BOOLEAN, TRUE = overovaci rezim (vraci z MFCR misto FIK zpravu zdali jsou parametry OK evidenci trzev), FALSE = evidovat trzbu (udaje o samotne trzbe)

 3. dic_popl – DIC od koho tržba plyne STRING 12

 4. dic_poverujiciho – DIC povereneho odesilatele trzby STRING 12

 5. id_provoz – ID provozovny INT 1-99999

 6. id_pokl – ID pokladny STRING 20

 7. porad_cis – pořadové číslo účtenky STRING 20

 8. dat_trzba – datum kdy se trzba uskutecnila ve formatu 2016-11-09T04:2528+01:00 formát ISO8601

 9. celk_trzba – celkovy soucet trzby DECIMAL

 10. zakl_nepodl_dph – celkvá částka plnění osvbozených od DPH DECIMAL

 11. zakl_dan1 – celkový základ daně se základní sazbou DPH

 12. dan1 – celková DPH se základní sazbou

 13. zakl_dan2 – celkový základ daně s první sníženou sazbou DPH

 14. dan2 – celková DPH s první sníženou sazbou

 15. zakl_dan3 – celkový základ daně s druhou sníženou sazbou DPH

 16. dan3 – celková DPH s druhou sníženou sazbou

 17. cest_sluz – celková částka v režimu DPH pro cestovní službu

 18. pouzit_zboz1 – celková částka v režimu DPH pro prodej použitého zboží se základní sazbou

 19. pouzit_zboz2 – celková částka v režimu DPH pro prodej použitého zboží s první sníženou sazbou

 20. pouzit_zboz3 – celková částka v režimu DPH pro prodej použitého zboží s druhou sníženou sazbou

 21. urceno_cerp_zuct – celková částka plateb určená k následnému čerpání nebo zúčtování

 22. cerp_zuct – celková částka plateb které jsou následným čerpáním nebo zúčtováním platby

 23. rezim – FALSE – běžný režim, true – zjednodušený režim

VYSLEDEK eetout.txt

 1. porad_cisl – zpetna kontrola odeslané učtenky

 2. PKP – offline zprava (tiskne se pokud neni FIK)

 3. BKP – offline kod (tiskne se vzdy)

 4. FIK – online kod (tiskne se vzdy pokud je k dispozici) V ověřovacím režimu obashuje zprávu ze serveru MFČR zdali zasílané parametry jsou jsou validní.

 5. UUID – unikátní kód návratové zprávy ze serveru EET

 6. Kód a popis chyby viz chybář

SEZNAM CHYB

-1 – Docasna technicka chyba zpracovani – odeslete prosim datovou zpravu pozdeji

0 – Datovou zpravu evidovane trzby v overovacim modu se podarilo zpracovat

1 – )**

2 – Kodovani XML neni platne )***

3 – XML zprava nevyhovela kontrole XML schematu

4 – Neplatny podpis SOAP zpravy

5 – Neplatny kontrolni bezpecnostni kod poplatnika (BKP)

6 – DIC poplatnika ma chybnou strukturu

7 – Datova zprava je prilis velka

8 – Datova zprava nebyla zpracovana kvuli technicke chybe nebochybe dat

9 – 999 )**

)* Texty chybových zpráv budou v souladu s kódováním znaků ve všech datových zprávách EET uvedeny bez diakritiky – viz 3.1 Kódování datových položek.

)** Rezervováno pro budoucí použití.

)*** Podle situace je možné na tuto chybu reagovat i navrácením technické chyby, např. tzv. SOAP fault, nebo dokonce ignorováním datové zprávy, pokud je podezření, že se jedná o kybernetický útok

Seznam chyb (ze zpracovani EET modul)

1001 – Internet není k dispozici

1002 – Chyba ověření licence (RSA)

1003 – Neošetřená výjimka

1004 – Chybné údaje licence

1005 – První spuštění – EET modul byl zaregistrován, účtenka nebyla odeslána.

1006 – Neplatná licence EET modulu.

1007 – Překročena mezní doba odezvy

1008 – Odpověď je null

KREDIT

Aplikace vyuziva knihovnu https://github.com/l-ra/openeet

Was this page helpful?