P-Touch

Spustíme program P-Touch editor a připravíme si design pro štítek. Do designu můžeme přidat prvky jako je např. textové pole, čárový kód, obrázek, atd…

Po vytvoření designu je čas na připojení databáze.

V programu P-Touch Editor zvolíme Soubor > Databáze > Připojit

V okně, které se nám otevře máme následující možnosti:

            Připojit databázový soubor

            Připojit k serveru MSDE/SQL

Při vybrání první možnosti, bude třeba připojit databázový soubor.

            Podporované formáty:    ACCDB

                                                           MDB

                                                           XLSX

                                                           XLS

                                                           CSV

                                                           TXT

Pozor, při použití formátu .CSV došlo k problémům s diakritikou českých slov.

Formát XLSX fungoval bez potíží.

Po vybrání souboru se před potvrzením připojení databázového souboru ujistěte, že řádek záhlaví obsahuje názvy polí je vybrán, program pak automaticky rozpozná názvy vašich sloupců ze souboru, pokud jste na prvním řádku, každého sloupce názvy měly.

Po potvrzení bude třeba připojit sloupce z databáze ke konkrétním prvkům designu.

Po sloučení polí s prvky na vašem štítku zbývá jen potvrdit vaše nastavení a databáze je úspěšně připojena a lze přejít k tisku štítků.

Při tisku lze provést také několik nastavení, např. jestli máme zájem o tisk štítku pro všechny položky v databázi nebo jen pro vybraný rozsah.

Was this page helpful?