Instalace

Extrahujeme archiv eRetail3.1 handbook a přesuneme se do něj

DOTNET 6

Přesuneme se do složky SKD a nainstalujeme dotnet 6 z instalačního souboru, který se zde nachází. Během instalace postupujeme podle kroků na obrazovce.

MySQL

Po instalaci dotnet 6 vstoupíme do složky mysql a spustíme instalační soubor. (ve složce se nachází instalační soubory dva, vybereme ten s nejnovější verzí, při psaní tohoto návodu je to verze 8.0.30.0)

Po spuštění instalačního souboru požádá mysql o stažení aktualizace, se stažením souhlasíme.

Po spuštění instalace zvolíme možnost Developer Default a pokračujeme.

Nyní klikneme Execute a počkáme až mysql stáhne potřebné věci. Dále pokračujeme podle pokynů na obrazovce. Nastavení portů a atd. nemusíme měnit, můžeme pokračovat.

Zvolíme Legacy Authentification Method kvůli lepší kompatibilitě a pokračujeme.

Necháme Windows spouštět službu automaticky a nic jiného neměníme, pokračujeme dál.

Nyní si zvolíme root heslo, je důležité, takže zapamatovat. Další uživatele vytvářet nemusíme a pokračujeme.

Dáme serveru plný přístup, pokračujeme.

Nyní dáme Execute a potom Finish.

Nyní bude na řadě sql router, u něj konfigurace není třeba, takže zvolíme další a beze změn pokračujeme.

Teď se budeme připojovat k sql serveru, zadejte vaše root heslo a stiskněte Check pro kontrolu, pokud se objeví Connection succeeded je vše v pořádku a pokračujeme dál. Pokud ne, ujistěte se, že jste napsali správné heslo. Pokud je heslo správné a nelze se pořád připojit, překontrolujte konfiguraci.

Zvolíme Execute a potom Finish.

Obrazovka, na které se budete nyní nacházet by měla vypadat takto:

Pokračujeme dále, zvolíme obě možnosti (Start MySql Workbench after setup a Start MySQL Shell after setup) a zvolíme finish. MySQL konfigurace je nyní hotová a můžeme se přesunout na Redis.

Redis

Vrátíme se zpět do složky eRetail handbook a otevřeme složku Redis. Ve složce Redis se nachází instalační soubor, spustíme ho.

Postupujte podle pokynů na obrazovce, dokud nedojdete na obrazovku s nastavením portu, port můžete nechat jaký je a ujistěte se, že Add an exception to the Windows Firewall je zvoleno a pokračujte.

Max memoroy limit nenastavujte, pokračujte dále a zvolte Install.

Dále stiskněte Finish a instalace je dokončena.

E-Retail

Vrátíme se do složky eRetail Handbook a otevřeme složku Setup, ve složce se nachází instalační soubor, spustíme ho.

S podmínkami souhlasíme a následující nastavení neměníme. Porty si poznamenejte.

Nyní bude potřeba založit si databázi. Otevřete si mysql workbench, vyberte local instance a přihlaste se přes root.

Otevře se vám okno s novou querry, ve které vytvoříme databázi. Zadáme příkaz create database etag_databaze; (etag_databaze je název, který jsem vybral, lze vybrat jiný) a spusťme příkaz pomocí žlutého blesku nad slovem create (ten první z leva).

Databáze je nyní vytvořena, zadaný příkaz lze vymazat nebo za komentovat pomocí dvou pomlček a mezery. (– create database etag_databaze)

Teď se přesuneme zpět do eRetail setup a vyplníme potřebné údaje, ale workbench neukončujeme.

Pozor údaje se mohou lišit, ip adresu a port redisu zjistíme tak, že otevřeme redis-cli.exe, nacházející se v lokaci C:\Program Files\Redis (pozor, označení disku se může lišit)

Nakonec zvolíme Finish.

Was this page helpful?