Import produktů

Přesuňte se do karty Data > Goods a vyberte možnost Import.

Vyberte obchod do kterého chcete data importovat a .xlsx soubor s daty.

Nejlepší způsob zjistit jak má vypadat struktura .xlsx souboru je manuálně přidat jednu položku a exportovat data.

Was this page helpful?