Nastavení tiskárny

Pro kontrolu, zda je vaše Bluetooth tiskárna kompatibilní s VRP Tlačiareň, lze provést zkušební tisk přímo z aplikace VRP Tlačiareň.

Zkušební tisk

Pokud tiskárna vytiskne zkušební stránku správně a bez chyb, tak bude naprosto stejně tisknout i v aplikaci finanční správy Pokladnica.

 1. Spusťte VRP Tlačiareň (na požadavek aplikace zapněte Bluetooth)
 2. Zapněte VRP driver v nastavení ANDROID (viz. postup níže)
 3. Povolte „SKÚŠOBNÝ REŽIM“
 4. V kolonce „Tlačiareň“ vyberte ze seznamu vaši tiskárnu
 5. Stiskněte tlačítko „SKÚŠOBNÁ TLAČ“
 6. Pokud nemáte při prvním spuštění zapnuté Bluetooth, aplikace se vás zeptá, zda jej chcete zapnout. Stiskněte „POVOLIT“.

Nastavení tiskárny v aplikaci

 1. Spusťte VRP Tlačiareň
 2. Stiskněte tlačítko „NASTAVENIE“ a povolte (zapněte) tisk pomocí VRP Tlačiareň
 3. Vyberte tiskárnu
 4. Zadejte 58mm nebo 80mm tiskový režim
 5. Pokud se jedná o Bluetooth tiskárnu, vyberte ze seznamu tiskáren v kolonce „Tlačiareň“ Bluetooth a poté v kolonce „Zariadenie vybere vaší tiskárnu

Platební terminál POSCom A920/A920Pro

V nastavení aplikace VRP Tlačiareň povolte

 • Platobný terminál A920/A920Pro
 • Tlačiareň: A920/A920Pro
Was this page helpful?