Aktivování licence

Licence slouží pro ověření platnosti zakoupeného tiskového ovladače VRP Tlačiareň. Aktivováním licenčního klíče, který od nás obdržíte po zakoupení VRP Tlačiareň, přejdete ze zkušebního režimu na plnou verzi.

  1. Spusťte VRP Tlačiareň
  2. V sekci „AKTIVOVANIE LICENCIE“ zadejte licenční číslo, telefon, e-mail a IČ
  3. Zaškrtněte pole „SÚHLASÍM S LICENČNÝMI PODMIENKAMI“
  4. Stiskněte tlačítko „AKTIVOVAŤ“
  5. Jakmile je licence aktivní, zobrazí se hlášení „LICENCIA BOLA ÚSPEŠNĚ AKTIVOVANÁ“
Was this page helpful?