Nastavení EET

Nastavení probíhá v záložce Správa > Informace o firmě.

Před vyplněním údajů odesílaných do EET je zapotřebí získat Digitální certifikát. Návod naleznete na serveru e-trzby.cz. Soubor certifikátu je zapotřebí překopírovat přímo do zařízení, připojením přes USB.

Pro aktivaci funkce odesílání do systému EET je nutné vyplnit:

  • DIČ – musí obsahovat předponu CZ, napřiklad CZ1212121218. Platí i pro neplátce DPH.
  • Číslo Provozovny – (většinou 11 nebo 21) maximálně 999999
  • Označení Pokladny – (libovolné, může obsahovat max 20 alfanumerických znaků např. POKLADNA1)
  • Heslo certifikátu – Heslo, které jste si zadali při vytváření certifikátu jako heslo pro “soukromý klíč” do Webové aplikace EET
  • Po vyplnění hesla se zobrazí možnost Nahrát certifikát. Certifikát zvolte ze složky, do které byl nakopírován. Pro zařízení Apple je zapotřebí mít iCloud účet, na kterém je nahraný EET certifikát.

Po vyplnění požadovaných údajů, aktivujte odesílání do EET zvolením EET Odesílání.

Cloud pro Apple: iCloud drive

Cloud pro Windows: One drive

Cloud pro Android: Disk google

V případě Komisního (Zástupného) prodeje je nutné vyplnit Pověřující DIČ.

Mezní doba odezvy – čas ve vteřinách, po který program čeká na odezvu z EET serveru finanční správy. Pokud do zvoleného času nepřijde odpověď, program automaticky vytvoří offline účtenku.

Pokud má provozovna od Finančního úřadu schválenou možnost evidence ve zjednodušeném režimu, zvolte možnost Zjednodušený režim.

Pro kontrolu nastavení a správnosti odesílaných dat můžete zvolit možnost Ověřovací režim(OR). Při pořízení účtenky v OR bude provedena kontrola odesílaných údajů. Odesílaná účtenka nebude evidována, nýbrž zkontrolována. Při správném nastavení by měl server EET vrátit odpověď “0 Datovou zpravu evidovane trzby v overovacim modu se podarilo zpracovat

Neprodukční prostředí

  • Do neprodukčního prostředí lze odesílat pouze s Playground certifikáty. Podmínkou je mít vyplněné DIČ a zvolenou volbu Neprodukční prostředí
Pomohl Vám tento článek? Ano Ne