Prostředí

Ovládání

 1. Dotaz na množství po vybrání položky – pokud je mód povolen, po každém přidání položky na účtenku se program dotáže na její množství. V opačném případě na účtenku vždy přidá položku pouze jednou.

 2. Používat zvuková upozornění – pokud je mód povolen, při každé platbě zazní zvuk otevření pokladny. V opačném případě nezazní.

 3. Návrat do RYCHLÉ po ukončení účtenky – Pokud je mód aktivován, tak se po uhrazení účtenky aplikace vždy vrátí do záložky RYCHLÉ.

 4. Skrýt platbu fakturou – pokud je mód aktivován, tak při volbě způsobu úhrady není přítomna možnost FAKTURA. ÚČTENKA->PLATBA->způsob úhrady.

 5. Zakázat storno – zakáže provedení storna v aplikaci.

 6. Řadit účtenky zestupně – seřadí rozpracované účtenky v hlavní záložce ÚČTENKA od nejnovější po nejstarší.

 7. Výchozí způsob úhrady – hotovost – pokud je mód aktivován, tak se při stisku tlačítka UHRADIT v záložce ÚČTENKA automaticky zvolí způsob úhrady HOTOVOST a účtenka automaticky odešle.

 8. Zobrazit Šablonu faktury při platbě – při výběru způsobu úhrady je možné zvolit tzv. DUZP neboli datum ustečnění zdanitelného plnění. Naleznete následně při výběru způsobu úhrady v “ÚČTENKA->PLATBA->ÚDAJE FAKTURY”.

Účtenka

 1. Tisknout objednávky s ostatním zbožím – pokud je mód povolen, na objednávku pro kuchyň se tiskne všechno zboží. V opačném případě se do kuchyně tiskne pouze zboží, které má povolenou možnost Tisknout do kuchyně (Možnost Tisknout do kuchyně se volí při tvorbě položky, nebo při úpravě položky).

 2. Tisknout zkratku položky – v případě povolení módu se na účtenku tiskne pouze zkratka položky (např. hranolky – hran.), místo celého názvu, který se tiskne, když mód není povolen.

 3. Tisknout položku na nový řádek – povolení módu způsobí, že pokud se celý název položky nevejde do své kolonky, její DPH, cena a množství se vytiskne pod tuto položku na nový řádek. V opačném případě nebude uvedeno celé jméno položky.

 4. Tisknout poznámku účtenky – Tiskne “poznámku účtenky” na účtenku. Poznámka se nachází v ÚČTENKA->ROZPRACOVANÉ ÚČTENKY.

 5. Netisknout jedn. cenu – netiskne jednotkovou cenu na účtence

 6. Tisknout jednotkovou cenu u korunových položek – pokud je mód povolen, tiskne se u korunových položek jednotková cena. Příklad korunové položky je například částka vložená přes tzv. kalkulačku v záložce RYCHLÉ.

 7. Počet kopii – pokud je vyplněno například 1, vytiskne tiskárna po uhrazení účtenky 2x účtenku. Před druhým výtiskem se zeptá zda chcete vytisknout kopii účtenky.

Nastavení sestav

 1. Tržby – nevypisovat položky – pokud je volba povolena, netisknou se položky při tisku sestavy tržeb v záložce SPRÁVA->PŘEHLEDY TRŽEB a POKLADNA->TRŽBY.

Počet kopií – číslo, kolikrát se bude tisknout kopie účtenky. Kopie účtenky se tisknou pouze v případě, že po dokončení platby tisk kopie povolíte a číslo v této kolonce je větší než 1.

obrázek: Po ukončení účtenky se objeví dotaz na tisk kopie

Pomohl Vám tento článek? Ano Ne