Platba

Hotovost

 • Jedná se o nejčastější způsob úhrady.

Platba Bitcoinem

 • Před použitím vyplňte Bitcoin adresu nebo BIP44 veřejný klíč, a nebo připojení BitcoinPay účet.

Platba kartou

 • Lze použít jak ve standardním odděleném režimu, kdy máte k dispozici terminál, ale nemáte ho spojený s aplikací LILKA, nebo v přímém režimu, kdy po uhrazení účtenky a odeslání do EET je vytištěna účtenka (s EET kódy i s terminálovou částí). Výhodou druhé varianty je, že se nelze splést při zadávání částky. Pro propojení s terminálem nás neváhejte kontaktovat.

Platba fakturou

Při úhradě účtenky fakturou, účtenka NENÍ odeslána do EET.

 1. Po stisknutí tlačítka “PLATBA” na hlavní účtovací obrazovce vyberte možnost uhrazení účtenky fakturou.

 2. Potvrzením tlačítka “UHRADIT A TISKNOUT” se vytiskne účtenka, která není odeslána do EET (chybí na ní veškeré údaje potřebné pro EET a má formu úhrady jako “FAKTURA”).

Přehled účtenek odeslaných fakturou

 1. Otevřete “Správa > Přehledy tržeb”.
 2. Vyberte datum, za které potřebujete vyfiltrovat přehled tržeb.
 3. V sekci “Přehled tržeb podle způsobu platby” naleznete kompletní rozpis plateb dle způsobu úhrady (v tomto případe “FAKTUROU”).

Údaje faktury – DUZP

Zákazníkovi lze vytisknout na účtenku i tzv. DUZP – datum uskutečnění zdanitelného plnění. Dále je na účtence zobrazen i název a adresa firmy, které lze načíst přímo z registru.

 1. Přejděte do záložky “ÚČTENKA”
 2. Vytvořte novou účtenku a zadejte do ní položky
 3. Stiskněte tlačítko “PLATBA”
 4. Vyplňte IČO do kolonky “IČ ZÁKAZNÍKA” a stiskněte “VYHLEDAT ARES”
 5. Zadejte Datum splatnosti
 6. V kolonce “ODBĚRATEL” zkontrolujte, zda jsou údaje správné, případně je upravte
 7. Stiskněte “UHRADIT A TISKNOUT”

Dělená platba

Pokud zákazník nemá dostatek peněz v hotovosti, je možné použít částečnou platbu. Celkovou částku lze rozdělit na část hotově, platební kartou či stravenkou.

 1. Přejděte do záložky “ÚČTENKA” a stiskněte tlačítko “NOVÁ”
 2. Přidejte do účtenky položky
 3. Stiskněte tlačítko “PLATBA”
 4. Zaškrtněte pole “DĚLENÁ PLATBA”
 5. Zadejte kolik Kč a jakým způsobem bylo zákazníkem uhrazeno
 6. Potvrďte “UHRADIT A TISKNOUT”

POZOR ! Při on-line propojení platebního terminálu od ČSOB není možné tuto funkci použít. Účtenka kartou musí být vždy vytvořena zvlášť. Pokud je terminál připojen v tzv. off-line režimu (účtenka se tiskne zvlášť jak z pokladny, tak z terminálu), lze tuto variantu dělené platby využít.

Částečná platba

Vybráním (zaškrtnutím) položek účtenky dojde k vytvoření nové účtenky pouze s označenými položkami. Poté stiskněte Platba.

Pomohl Vám tento článek? Ano Ne