Konfigurace

Jedna z nejdůležitějších sekcí celého programu. Naleznete zde nastavení certifikátu, umístění souborů pro aktualizaci a exportní cestu.

Nastavení mobilního číšníka

Kolonky “Databáze, SQL serv., DB, Uživatel a Heslo” slouží pro nastavení mobilního číšníka pomocí SQL propojení.

Složka aktualizace – odkazuje na umístění složky nutné pro aktualizaci programu, viz. “NASTAVENÍ->FIRMA-ZKONTROLOVAT AKTUALIZACE”

Export cesta – výchozí umístění souboru pro “EXPORT”, viz. “PŘEHLEDY->TRŽBY EXPORT”

Kontrolní URL – zde lze nastavit alternativní adresu pro tzv. ping. Ping provádí kontrolu spojení s internetem, proto je nutné jej mít povolený, případně nastavený na specifickou adresu.

Odesílání účtenek do web služby EET ARROWSYS – připravuje se

URL web služby – připravuje se

Logo účtenky – výchozí umístění loga, které se tiskne na účtenku. Lze uživatelsky měnit, maximální velikost loga by měla být 193x68pix. Podporuje formáty .jpg .bmp.

EET certifikát – umístění EET certifikátu ve vašem zařízení. Kliknutím do tohoto pole se objeví nabídka výběru umístění uloženého certifikátu.

*Certifikát se načte do programu automaticky z jiného umístění, než je složka s programem. Stačí kliknout do prázdného pole s certifikátem, případně pole vymazat.

EET certifikát heslo – heslo neboli soukromý klíč certifikátu. Je generováno na Daňovém portálu při vytváření certifikátu.

Nastavení odpisu

Jedná se o nastavení odpisu stavů skladu ze “ZÁSOB”. Program “ZÁSOBY” je samostatný modul, který si můžete doobjednat. Pro více informací nás kontaktujte na e-mailu obchod@arrowsys.cz.

Odepisovat po každé účtence – odepíše vše prodané ze zásob po každé vytištěné účtence

Odepisovat po uzávěrce – odepíše vše prodané ze zásob po provedení uzávěrky

Odepisovat manuálně – neodepisuje ze zásob, je nutné tuto akci provést manuálně

*ZÁSOBY jsou program prodávaný samostatně. Tento program je nutné nainstalovat odborným IT pracovníkem. V zásobách je možné provádět odpis, přičítání počtu na sklad či inventury.

Mazání zkušebních dat

Používá se především pro smazání dat, která již nechcete mít v programu.

Odstranit produkty – odstraní všechny produkty, které nejsou na pořízených účtenkách

Odstranit skupiny – odstraní všechny skupiny

Odstranit pořízené účtenky – odstraní všechny pořízené účtenky

*Po těchto úpravách doporučujeme program ukončit a znovu jej spustit.

** Ve zkušební verzi není možné mazat zkušební data. V pokladně musí být aktivované licenční číslo.

Pomohl Vám tento článek? Ano Ne